L-element för husgrunder platta på mark

L Element är grundelement som finns tillgängliga för husgrunder där kantbalken är bredare än vad ett normalt U-element klarar av. Kantbalken gjuts inuti U-elementet, eller som det görs med L-elementet mellan L-elementet och grundisoleringen som består av cellplast.

L-element består av fiberarmerad cement som gjutits utanpå ett L-format element av cellplast.

Kantelement som isolerar husgrunder

Cellplasten som finns i L-elementet med den fiberarmerade betongen isolerar husgrunden. Kantbalken har således en cellplastskiva mellan sig och den kalla luften.

Moderna grunder gjuts uteslutande med isolerade grundelement idag och de allra flesta husgrunderna gjuts idag som platta på mark.

L-element för passivhus

Hus som ska bli passivhus speciella krav på tjocka väggar och en välisolerad husgrund. Där används ofta L-element som endel i en sådan grundlösning för passivhus.

 

Husgrunder som grunden till ett välisolerat hus

Oavsett om man siktar på att uppnå en nivå som räcker för att bli klassad som ett passivhus, där ju i princip ingen uppvärmning får ske annat än hushållsel och exempelvis kroppsvärme eller om man siktar “enbart” på ett välisolerat hus så är en välisolerad husgrund ett måste och då är grundens kantalement, köldbryggebrytare och liknande avgörande för att nå dit. Att bry sig om detaljerna är inte fel i detta fall.